Privacy Policy

U erkent de volgende voorwaarden en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van leadformulieren hieraan is onderworpen:

  • U vraagt informatie van gebruikers aan en gebruikt deze (1) alleen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het beperkte doel dat in uw leadformulieren wordt beschreven en (2) in overeenstemming met uw privacybeleid en eventuele aanvullende kennisgevingen die in uw leadformulieren zijn opgenomen.
  • U verkoopt de informatie die gebruikers hebben opgegeven niet en maakt er anderszins geen misbruik van (bijvoorbeeld door gebruikers te spammen met herhaalde telefoongesprekken of e-mails).
  • U geeft gebruikers duidelijke en uitgebreide informatie over hoe u gegevens verzamelt en verwerkt, en of en hoe u hun gegevens deelt met derden. U vraagt hun toestemming voor de verzameling en verwerking van hun gegevens waar dit wettelijk vereist is. U mag de gegevens die u van gebruikers krijgt, niet licentiëren of anderszins verstrekken aan een datahandelaar.
  • U voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving wanneer u contact opneemt met gebruikers of wanneer u de door hen verstrekte informatie anderszins gebruikt, inclusief eventuele toepasselijke regelgeving voor marketing of spam.

U erkent ook de volgende voorwaarden en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de webhook van het leadformulier hieraan is onderworpen:

  • U houdt zich aan alle webhookinstructies die door Google worden gegeven, waaronder de instructies voor het instellen van een eindpunt dat POST-verzoeken verwerkt. Google is niet verantwoordelijk voor fouten die het gevolg zijn van een onjuiste instelling van de webhook.
  • De webhook wordt in bèta geleverd. Google kan de webhook zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of wijzigen. Tevens biedt Google geen gegarandeerde beschikbaarheid, levering van gegevens of technische support.
  • Uw gebruik van de webhook is onderworpen aan de Servicevoorwaarden van de Google API, die net als deze voorwaarden te vinden zijn op https://developers.google.com/terms/.